କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ – କ’ ଚମ୍ପୁ – କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ

(କ ଚମ୍ପୂ – ରାଗ: ସାବେରୀ) କି ହେଲା ରେ, କହିତ ନୁହଇ ଭାରତୀରେ କାଲି ଯା ଦୂରରୁ ଦେଖି/ସଖୀ, କଳନା କଲା ମୋ ଆଖି କଳା ଇନ୍ଦୀବର ଆରତିରେ ॥ ପଦ ॥…