ରଜ ପରବ – କିଶୋର ପଣ୍ଡା

ତୁମପାଇଁ ସିନା ପୋଡପିଠା ଲୋଡ଼ାକପାଳ ମୋହର ପୋଡାଜୀବନ ତୁମର ନବ ପଲ୍ଲବୀତମୋ ଜୀବନ ପତ୍ରଝଡା ।। ଦେହରେ ତୁମର ନୂଆ ପୋଷାକରଅପରୂପା ଶୋଭା ଜାଗେସାତସିଆଁ ଲୁଗା ଲୁଚେଇ ପାରେନାଲାଜ ଉଭା ମୋର ଆଗେ ।।…

ଫଗୁଣଟା ଆସିଲାଣି – କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା

ତୁମେ ଭରିଅଛ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗତୁମେ ଶିଖେଇଛ ନିଆଶୀ ମନରେଜୀଇଁବାର ନୂଆ ଢଙ୍ଗ ।। ତୁମ ଆଗମନେ ପଲ୍ଲବୀତ ଏଠିଜୀବନର ଶୁଷ୍କ ତରୁତୁମରି ଛୁଆଁରେ ଚନ୍ଦନ ମହକଭାସିଆସେ ମଳୟରୁ ।। ଜହ୍ନ ବିଞ୍ଚିଲାଣି ଶୀତଳ…

କବିତା – କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା

କିଶୋର ପଣ୍ତାବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ତୁମ ଅହଂକାରର ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସକୁ ନହେଁମୁଁ ତୁମ ଆପଣାପଣକୁ ଝୁରେତୁମ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଦୀ କରନିତୁମ ଭାବ ବିଜ୍ଞାନେ ମୁଁ ହାରେ ।ସେହି ପରାଜୟେ ମୋର ମୁକ୍ତିସେହି ପରାସ୍ତ ହିଁ ଚିରଶାନ୍ତି ।ସେଇ…

କବିତା – କିଶୋର ପଣ୍ଡା

କିଶୋର ପଣ୍ତାବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ତୁମ ଅହଂକାରର ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସକୁ ନହେଁମୁଁ ତୁମ ଆପଣାପଣକୁ ଝୁରେତୁମ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଦୀ କରନିତୁମ ଭାବ ବିଜ୍ଞାନେ ମୁଁ ହାରେ ।ସେହି ପରାଜୟେ ମୋର ମୁକ୍ତିସେହି ପରାସ୍ତ ହିଁ ଚିରଶାନ୍ତି ।ସେଇ…

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଭୁଲ ଠିକଣା – କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା

କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡାବଖରାବାଦ, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁରଦୂରଭାଷ – ୮୬୫୮୪୧୭୧୫୮ ଖବର କାଗଜରୁ ମୋ କବିତା ପଢି ସୁଲଗ୍ନା ନାମ୍ନୀ ଝିଅଟି ଯେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଥିଲା ମୋ କଳ୍ପନାର ଏକବାର…

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଭୁଲ ଠିକଣା

କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡାବଖରାବାଦ, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁରଦୂରଭାଷ – ୮୬୫୮୪୧୭୧୫୮ ଖବର କାଗଜରୁ ମୋ କବିତା ପଢି ସୁଲଗ୍ନା ନାମ୍ନୀ ଝିଅଟି ଯେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଥିଲା ମୋ କଳ୍ପନାର ଏକବାର…