କବିତା – ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି – ମମତା ଶତପଥୀ

ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇଯାଏକିଏ ସିଏ ?ସବୁ ଟୁକୁରାକୁ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତିଭଙ୍ଗା ମୁଁ ଟା କୁ ପୁରା ମୁଁ କରି ଦିଅନ୍ତିସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଅନ୍ତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଘର…