ଅନୁଭୂତି ଗଳ୍ପ – ବାପା ଆଖିରେ ଲୁହ – ମୌସୁମୀ ସାଓ

ସୁର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଇଁଲେ ସକାଳ ହୁଏନି , ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଓ ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ରାତି ହୁଏନି,ଆଉ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ନଥିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏନି । ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିବା ପରି କିଛି…