ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମିକ – ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଓଠରେ ମୁଠା ମୁଠାଦୁଃଖର ଜମାଟ,ମୋ ହୃଦୟରେ ବିରହୀକପୋତିର ଡାକ,ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକରବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ,ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଦାସୀନତାରଉଦାହରଣ,ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଗିନିଜ ରେକର୍ଡରସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମିକ ॥