ରଥ-ପଥ-ଜଗନ୍ନାଥ – ନୀଳିମା ନିବେଦିତା

ସମସ୍ତେ ରଥ, ପଥ, ଜଗନ୍ନାଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଦେହକୁ ଦେହୀରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ, ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ବସିଛି, ମୋ ଆୟତ ବାଲକୋନୀରେ…. ଯେଉଁଠୁ ଦିଶେ ନୀଳ କନ୍ଦର ଭିତରେ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ବିଶ୍ଵାବସୁ ଶବର,…