ନିଭୃତ ଭାବନା – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ନିଦ ସାଥେ ଯେବେ ସପନତା ଆସେନିଃସଙ୍ଗ ଜାଣେନି କାହିଁକି ବାକିଏ ଜଣେ ଆସେସେ ଖିଲି ଖିଲି ହସେଦେହକୁ ଜଗି ବସେଆଖିକୁ ଅଧା ଖୋଲି ଚାହେଁଆଉ ଚୁପି ଚୁପି କହେଏ ଏ ଦେଖକଡ ଫେରେଇ ଦେଖସତରେ…