ମନସ୍ତାପ – ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା

                     ମନସ୍ତାପ         🖊ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା  ଆଶାର ଅସରନ୍ତି ତରଙ୍ଗ କେତେ  ଭାବନାରେ ମାଡିଆସେ  ପ୍ରବଳ ଜୁଆରର…

ଦିନକ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ – ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା

        ଭାରି ତରବରିଆ ହୋଇ ବଜାରକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ ଭ୍ରମରବର ବାବୁ, ହେଲେ ହେବ କଣ ? ସେ ନିଜ ଧରମ ପତିନୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲା ପରି ଏ ଯୌତୁକିଆ…

ଉଦାସୀ ମନ – ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା

ବେଳ ବୁଡି ଗଲେନଇଁ ଆସେ ସଞ୍ଜ ,ଚାରିଆଡୁ ମାଡି ଆସେ ଅନ୍ଧାରରପ୍ରବଳ  ଜୁଆର,ସମୟର ଚକା ଭଉଁରୀରେଘୁରି ଘୁରି,ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେସାମର୍ଥ୍ୟ  ହୁଏ ଅପାର  ।ଅସହାୟ ମନର ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେସାହାରାର କାନ୍ଥକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳିଭରସାର…

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା – ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା,ଯିଏ ପଢି ପାରେମୋ ହୃଦୟର ସବୁ ନୀରବତା ।ସାରାରାତି ରଖି ମୋତେଏକାନ୍ତରେ ଉଜାଗର ,ମୋର ଯେତେ ଆଶକ୍ତିକରି ଦିଏ ଦୂର  । ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା,ଯିଏ…