କବିତା – ମାହୋଲର ପ୍ରତିବିମ୍ବ – ପୀତବାସ ଦଳବେହେରା

ଏମିତି ଗଲାଣି    କେତେ ଯେ ବସନ୍ତ          ଧରିତ୍ରୀ ମାଆକୁ ଛୁଇଁ ଆସି ଫେରୁଥିବ   ବରଷକେ ଥରେ        କେତେ ଯେ ସମ୍ଭାର ନେଇ  ।…