କବିତା – ଅଭିନୟ ଏଠି ସଭିଏଁ କରୁଛୁ – ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ

କବିତା –ଅଭିନୟ ଏଠି ସଭିଏଁ କରୁଛୁ, 👏💞👏💞👏💞ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ ଥିବା ଯାଏ ତୈଳ ହୃଦେ, ତୈଳ ସରିଗଲେ ଆଉ କି ଜଳଇ କହି କି ପାରିବ ପଦେ llଏ, ଜୀବନ…

ମାନବ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଜାଣ – ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ

ମାନବ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଜାଣ,  ମାନବ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଜାଣ       ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଗୁଣ ରଖ,  ଚରିତ୍ର ଜୀବନ କରଟି ଭୂଷଣ       ତେବେଟି ରହିବ ଟେକ ll…