କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଦର – ପ୍ରଦ୍ୟୁତ କୁମାର ମହାଖୁଡ଼

ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅସ୍ତମିତ ହେବ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନେ ସାୟାହ୍ନ ସମୟେ ଆସେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ।। ଶୈଶବ କୈଶୋର ଯୌବନ ସରିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରେ ଉପନୀତ ଚିନ୍ତନ କରିବା…