କବିତା – ସବୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଶ୍ନ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ

ଅନେକ ସ୍ମୃତି ର           ଜହ୍ନରାତି॥    ତମେ:ନାଚୁଥାଅ ମୋ ମନର                  ଡାଳରେ____      …

ସବୁ ପ୍ରେମ : ପ୍ରଶ୍ନ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ

ଅନେକ ସ୍ମୃତି ର ଜହ୍ନରାତି॥ତମେ ନାଚୁଥାଅ ମୋ ମନର ଡାଳରେଧିରେ  ଗୀତରେ ସଜାଇ ଦିଅହୃଦୟର ଥାକ ସବୁକୁ ॥ ସମୟର ଫଡ଼ ଫଡ ଶଦ୍ଦରେହଜିଯାଉ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀର ସୁରତମେ ଧିର ପବନ ପରିଧସେଇ …