କବିତା – ପ୍ରେମ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଭୁଏ

କେବେ ତମେ ରାଧାକେବେ ତମେ ମୀରା ସାଜିପ୍ରେମର ଭାଷା ଶିଖେଇଦେଲଏ ମନ ପ୍ରାଣରେକେବେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷାରେଓଦା କଲ ତନୁ ମନକୁତ କେବେ ପ୍ରେମର ବାଆରେକଲ ଶୀତଳ ମନ ପ୍ରାଣକୁତ ଆଉ କେବେ ପୁଣିଦାଉ ଦାଉ…