ସନ୍ତାପ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ଉଜାଣୀ ବୟସ  ଅଜଣା ଦରଜ ଅଙ୍ଗେ ମୋ କରିଛି ବାସ……ତା’ରି ଭୟରେ କମ୍ପେ ମୋର ହିଆ ନକର ହେ ଉପହାସ…… ଗରଳ ପରିକା ମରମ ବେଦନା ଛାଡିଯାଅ ମୋର ପାଶେ……କି କଥା କହିବି କିଏ…

ଗର୍ଭିଣୀ ଆକାଶ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ପ୍ରତାରଣାର ପରକୀୟା ପ୍ରିତୀକନିଆଁ ଖୋଜୁଛି କିଆ ଗୋହିରିରେ,ନିରବ ଆଖିପତାର ଅନ୍ତରାଳେ ଚୁନା ଚୁନା ମେଞ୍ଚାଏ କବିତା…… ଅଧମର ସାରୁବିଲେ ଶଙ୍ଖ ତୂରୀବାଜେ ସାଜେ ପୁଣି ସିରି ସିରି ବାଆ ମତାଣିଆ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଗାଳ୍ପିକ ଖୋଜେ…

ସମ୍ଭାବନା – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ନିରିମାଖୀ ବୟସର ସିଜୁବାଡ ମସ୍ତବଡ ଭୁଲ କଲାନିତ ?ଅର୍ଗଳି ଅର୍ଗଳୀ ଧୂମୀଳ ଆସ୍ତରଣଘେରିଛି ସତେକି ନିଦାଘ ଶ୍ରାବଣ…… ଠଉରେଇ ପାରିବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିପ୍ସା,ସଂଜ ସଂଜ ଆଖିରେ କାମୁକତା ଲୋଭ…….ପର ଭାଡିରେ ମହକର ସଂଚାର …..ଏମିତି…

ଆସିବକି ଏସନ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ପାଦଚଲା ଫଗୁଣ … ରତିମେଳେ ବସନ୍ତନିରିମାଖୀ ଶ୍ରାବଣ …..ଅଶାନ୍ତ,ଉଦ୍ଦାମ ଭରା ବୈଶାଖକେତେ ରାଗଋଷା ମେଲଣ ପୁଣି …..ତା ଭିତରେ ପ୍ରିତୀଭରା ଚନ୍ଦନ….. ମୁରୁକି ହସ ଗୁମୁରା ରାଣତୋର ମୋର ଯେତେକ ସବୁ ଭିଆଣ… ଆଡଆଡ…

ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

       ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରି ଦୂର ଦିଗବଳୟରେ ହଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା,ଏଇ ଯେମିତି ହଂସାରାଳିି ଯୋଡି ପଖ୍ୟଝାଡି ଉଡିଯାଉଛନ୍ତି ସୁନୀଳ ଗଗନେ । ମୁଁ କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆମେ ହେଇ ଚିନ୍ତା…

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ଗର୍ବର ସହ କୁହାଯାଇ ପାରେ  କୋଟୀ ଦେଢସହ ତୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ  ଅଭିନନ୍ଦନ…… ଯିଏ ଦିହଜାର ଫୁଟରୁ ଲଖ୍ୟଭେଦିପାରେ ଯିଏ ବିଗୁଲ ବଜେଇ ପାରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁମ୍ଫାରେ …… ଛନକା ପୁରେଇ ପାରେ ଶତ୍ରୁର…

ଅଦ୍ଭୁତ କୋଣ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଇଲାକା  ଯାହା କେବଳ ଦେଖିହୁଏ ସିନା ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଢେଇହୁଏ  କି କମେଇ ହୁଏ  ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶାକରିବା  ମରିଚିକାରୁ ପାଣି ନିଗାଡିବା ନୁହେଁକି ଫଗୁଣ ପରଶେ ବଉଳ…

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରି ଦୂର ଦିଗବଳୟରେ ହଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା,ଏଇ ଯେମିତି ହଂସାରାଳିି ଯୋଡି ପଖ୍ୟଝାଡି ଉଡିଯାଉଛନ୍ତି ସୁନୀଳ ଗଗନେ । ମୁଁ କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆମେ ହେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ…