ଶିଶୁ କବିତା – ସମୟ କରନି ନଷ୍ଟ – ପ୍ରେମଶିଳା ରାଉତ

ସମୟ କରନି ନଷ୍ଟ ********************* ଆସରେ ପିଲାଏ କହୁଛି କଥାଟି ମନ ଦେଇ ସବୁ ଶୁଣ କଥା ମାନି ତୁମେ ଚଳିଲେ ପିଲାଏଭଲ ହେବ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ । ଜାଣିଛ ପିଲାଏ ସମୟର ମୂଲ…

ଗଛ ଆମର ମିତ – ପ୍ରେମଶିଳା ରାଉତ

ଯା’ ଲାଗି ଆଜିରେ ବଂଚିଛୁ ସଭିଏଁଏ ସୁନ୍ଦର ମୟ ଜଗତେଜୀବନ ଦେଉଛି ଜୀବନ ରଖୁଛିଅଛି ପାଖେ ଆମ ସହିତେ    ।ବହୁ ଉପକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ସିଏଆମ ପାଇଁ ଦିଏ ଜୀବନସବୁକିଛି ତା’ର ବାଜି…

୨୦୧୯ ଆସୁଛି – ପ୍ରେମଶିଲା ରାଉତ

ସ୍ମୃତିଭରା ଏଇ ୨୦୧୮ସରି ସରି ଆଜି ଯାଉଛିକେତେ ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ୨୦୧୯ ଆସୁଛି      । ସ୍ୱପ୍ନଭରା ଏଇ ୨୦୧୮ହଜି ହଜି ଆଜି ଯାଉଛି  ସୁଖ ସରାଗ ହସ ଆନନ୍ଦ ସାଥେ୨୦୧୯…

ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ – ପ୍ରେମଶିଲା ରାଉତ

ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି କେତେଯେ ଅପେକ୍ଷାକେତେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ଷା ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି,ତୁମ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଚାତକ ନୟନରେ ।ମନରେ କେତେ ଆଶା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସୀମା ନାହିଁ…

ଗଛ ଆମର ମିତ – ପ୍ରେମଶିଳା ରାଉତ

ଯା’ ଲାଗି ଆଜିରେ ବଂଚିଛୁ ସଭିଏଁଏ ସୁନ୍ଦର ମୟ ଜଗତେଜୀବନ ଦେଉଛି ଜୀବନ ରଖୁଛିଅଛି ପାଖେ ଆମ ସହିତେ    । ବହୁ ଉପକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ସିଏଆମ ପାଇଁ ଦିଏ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ତା’ର…

ଗଳ୍ପ ‘ସାହାଯ୍ୟ’ – ପ୍ରେମଶିଲା ରାଉତ

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ  ମଦନ ତାହାର ଚାଷ ର ଅମଲ ଶେଷ କରିଛି ।  ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଅମଲ ବହୁତ କମ ହୋଇଛି। ତିତଲୀ ବାତ୍ୟା ତାର ସବୁ…

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ – ପ୍ରେମଶିଲା ରାଉତ

ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗଢି ଦେବପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଏମିତି ପଦାର୍ଥବଜାରରୁ କିଣି ହେବ। ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ପୁଣି ପାଦର ଅଳତାଧୋଇ ଦେଲେ ଲିଭି ଯିବପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ବାଲିର ମନ୍ଦିରପାଣିରେ…