ବିଲେଇ ଓ ଆଈ – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା

ଆଇ ରଖିଥିଲା କ୍ଷୀର ଘୋଡେଇ ଦେଖିଥିଲା ତାକୁ କାଳି ବିଲେଇ ଯେମନ୍ତ ଆଈ ତା ପାଖ ଛାଡଇ ସେମନ୍ତ ବିଲେଇ  ଆସଇ ଧାଇଁ  lକl କ୍ଷୀର ପାଖେ ଆସି ବସେ ବିଲେଇ  ମନେ ମନେ…

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ପ୍ରତିଶୋଧ – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା

୧୯୯୭ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖ ରାତି ଘ୧୧. ୨୩ ମି, ଫୋନ୍ ର ଆୱାଜ ଶୁଣି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଫୋନ କଲ୍ ରିସିବ୍ କଲେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ(ଉର୍ମି),  ହ୍ଯାଲୋ , ହ୍ଯାଲୋ ,…

ଝଡାଫୁଲ – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା

ଝଡା ଫୁଲ °°°°°•°°°°° ଝଡା ଫୁଲଟିକୁ ପଚାରେନି କିଏ ମାଟିରେ ତାହାର ଘର,  ଏଠୁ ଉଡି ପୁଣି ସେଠି ପଡେ ସିଏ ଗଛ ଠାରୁ ସାତ ପର l୧ ଫୁଟିଥିଲା ଯେବେ ପୁଷ୍ପ ତରୁ…

ଅଭିମାନୀ ପ୍ରିୟା – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା

ଅଭିମାନୀ ପ୍ରିୟା ମୋର ସ୍ମିତ ଅଳ୍ପ ହସେ ତା’ର ସେହି ହସ ଦେଖି ଦରିଆରେ ଫୁଟିଯାଏ ପଦ୍ମ ଆଉ ଝରଣାରୁ ବହୁଥିବା ପାଣି  ହୋଇଯାଏ ନିରବ,  ତାର ଆଖି ପଲକକୁ ଦେଖି  ମଧୁମଖି ଭ୍ରମନ୍ତି…

ଫଗୁଣ ପୀରତି – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା

ଦେଖ ଆନନ୍ଦେ ଅବନୀ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି ଏ ଫଗୁଣଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାଥେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଆସୁଛି ସାଥିରେ ଆଣିଛି ଭିନ୍ନ କିସମର ରଙ୍ଗ କାଳେ ଫଗୁଣଟା ବୋଳିଦେବ  ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପିରତି…