ଫଗୁଣରେ ଫଗୁ – ରାଜକିଶୋର ନାୟକ

ବରଷକରେ ଥରେ ଆସିଛି ହୋଲି ରଙ୍ଗର ପସରା ମେଲି ।ସଭିଏଁ ଖେଳିବା ହୋଇଣ ଏକାଠିରଙ୍ଗ ଅବିରରେ ବୋଳି ।।ଫଗୁ ବସନ୍ତର ପହିଲି ପୀରତିରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମ ।ଆମ୍ର ବକୁଳରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରଆଶେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ…