ତ ଏବେ କାହିଁକି – ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା

ସେ କାଲି କଥା ହେଲାମନ ଖୋଲି କହିଦେଲା ଭଲପାଏ ବୋଲି.ମୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅବାକ ହୋଇ ରହିଗଲି .ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ?ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ସତେ ଯେମିତି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ…

ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି – ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା

ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିର ପ୍ରହରେ           ତୁମେ, ଚାଲିଗଲ ପ୍ରିୟା ଛାତିରେ , ବୁଝିଗଲ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୃଦୟର                …

ତୁମେ ଫେରିଆସ – ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା

ଫେରିଆସ ତୁମେ         ଅତୀତ କୁ ଭୁଲି          ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାଟପୁନରା ଆବୃତ୍ତି            କରିବା ପ୍ରେମକୁ     …

ମୋ ପ୍ରତିକ୍ଷା – ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା

ମୋ ପ୍ରତିକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେବେ ଘଟିବ,ମୋ ହୃଦୟର କଥା  କେବେ ଜାଣିବ,ହଁ ଏମିତି ତ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନେହେଲେ ତମ ପାଖେ ମୁ ଅଟକି ଯାଇଛି,ଏମିତି ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସପନରେହେଲେ ତୁମ…