ସମୟ – ସାଇ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର

ସମୟ ଆଗରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମୋର ସବୁ ଖୁସି…ସତେ ଯେମିତି ମୋ ମୁହଁ ର ହସ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଯାଇଛି ଋଷି..ତଥାପି ମୁଁ ହାରିନି ତଥାପି ମୁଁ ଥକିନି ବଞ୍ଚିଛି ନୂଆଁ ଆଶା…

ମୁଁ ଜାଣେନା – ସାଇ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର

ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଭୁଲିଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଆଜିଖୋଜିପାଏନା…. କୂଟନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରେ ସତ୍ୟ ର ସନ୍ଧାନ କେବେ ମିଳିବ “ମୁଁ ଜାଣେନା” ସମୟ ର ସୁଅ ଓ ଆଖିର…