କବିତା – ଶ୍ରାବଣ – ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାଶ

ଶ୍ରାବଣ ଗୋ ତୁମେ କଥା ଦେଇଥିଲ ସାଥି ହୋଇ ରହିଥିବା, ଭାବ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ମନକୁ ମିଶାଇ ସାତ ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗ ହେବା । ଶ୍ରାବଣୀ ସାଜି ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ଧାଇଁ ଝର…

କବିତା – ବ୍ଯଥା – ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାଶ

ବ୍ୟଥା****””ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ମୋର ଯା ଅ ନାହିଁ ଦୂରତୁମ ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା,ତୁମର ମୋହର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନସଂସାର ଜାଣିଛି ପରା।ପରୀ ସାଜିଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ସିନାଏ ରୂପରେ କି ଯେ ଲାଭ,ଦୂରେ ଚାଲିଗଲେ ନିନ୍ଦା…

କବିତା – ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ – ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାଶ

ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ*****************ମନ ଅଗଣାରେ ସଜାଡି ବସିଛିତୁମ ଆଗମନ ପାଇଁ,ନା ନା ବିଧ ଫୁଲ ସାଇତି ରଖିଛିଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ।ଭକତି ରେ ଦୀପ ଢାଳି ଦେବି ମୁହିଁଦେଇ ଘୃତର ଦିପାଳୀ,ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଅଛିମରତେ…

ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ – ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାଶ

ମନ ଅଗଣାରେ ସଜାଡି ବସିଛିତୁମ ଆଗମନ ପାଇଁନାନା ଵିଧ ଫୁଲ ସାଇତି ରଖିଛିଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ।(୧)ଭକତିରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେବି ମୁହିଁଢାଳି ଘୃତର୍ ଦିପାଳି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଅଛିମରତେ ଆସିବ ବୋଲି(୨)ଖୋସାରେ ତୁମର…