ମେଘ – ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା

ଅଷାଢ଼ ଆକାଶ ସଖି ବାରେ ଦେଖ ଆଖିରୁ ଝରାଏ ଲୁହ, କହ କାହା ପାଇଁ ରୁନ୍ଧିଛି ହୃଦୟ କଳା କବଳିତ ଦେହ । ସପନ ଶିଢ଼ି ରେ ଚଢୁଥିଲା ହସି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ନିକଟରେ…

ବରଗଛ ଛାଇର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ – ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା

ବରଗଛ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି କିଚିରି ମିଚିରିଙ୍କୁ ବୈଶାଖୀ ର ଦହକ ରେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଓ ପାଣି ମାଠିଆ କୁ ଛାଇ ତଳେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବିଲ ରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଦିନା ଭାଇ ଗାମୁଛା…

ମଣିଷ

ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଜେନା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ଖୋରଧା ଶୁଆକୁ ଶିଖାଏ ରାମନାମ ଏଠିନିଜେ ଭୁଲିଥାଏ ଜପଶୁକ ପାଇଯାଏ ମୁକ୍ତି ଏଠି ପୁଣିମଣିଷ ପାଏ ଯେ ଦୁଃଖ ॥ କହିବା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ଵଭୂ…

ଚିଠି

ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଜେନା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଭୂଷଣ୍ଡପୁର,ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ଖୋରଧା ବଯସର ସାୟାହ୍ନରେ ଚିଠିପଠାଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସାଉଁଟିଅତୀତକୁ କରିଛନ୍ତି ରୋମନ୍ଥନକେତେ ଯେ ଜଳିବ ଜୀବନଟିଏପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଣୟରେବିଫଳତାର ମୃଦୁ ଦଂଶନରେଅହରହ ଆହତପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପରିଧିରେଯନ୍ତ୍ରବତ…

ମୁଖା ମଣିଷ

ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଜେନା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ଖୋରଧା କେତେଦିନ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଚଳାଇବ ବେଉସାହେବଦିନେ ବେସାହାରା,ଆଶ ପାଶରେ ନଥିବେ ଚାଟୁକାର ଚିଲ, ଚିରୁଗୁଣୀସେତେବେଳେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଶୂନ୍ୟତା… ସମୟର ଉତ୍ତାଳ…