ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା – ଭଲ – ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ

ଆଜି ସକାଳୁ ବଡି ଭୋରୁ ବେଡ ଛାଡିMobile ର numberଗୁଡାକୁ ମାଡି ମାଡିକହିଲି dady dadyକାହିଁକି ମୁଁ କରୁଛି deldDady dadyପଇସା ପଠାଅଚିରି ଗଲାଣି ମୋରପୁରୁଣା ଚଡିDady dadyଭାଗିଂ ଯାଇଛି କି ଆମ Club…