ସାରଳା ମହାଭାରତ – ଆଦିପର୍ବ – ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ

ଗଣେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଜୟତୁ ଦଧି-ମଙ୍ଗଳ ବିଘ୍ନରାଜଯାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅଇ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ।୧ ।ସକଳ ବିଘ୍ନବିନାଶନ ଜୟତୁ ଗଜାନନମଙ୍ଗଳ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପରମାନନ୍ଦ ପାର୍ବତୀନନ୍ଦନ ।୨ ।ମଙ୍ଗଳ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ସରୋଜ ଦଧିମୁଖମଙ୍ଗଳ ବରଦାୟକ ନାଥ ସଦୟ…

ସାରଳା ମହାଭାରତ – ବଂଶାନୁଚରିତ – ସମ୍ଭବ ପର୍ବ – ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ

ବଂଶାନୁଚରିତ (ସମ୍ଭବପର୍ବ) ବଇବସୁତ ମନୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରଳମତବ ପ୍ରସନ୍ନେ ମୁନି ମୁଁ ଅରଜିଲି ଅନେକ ଧର୍ମ ।୧ ।ଶ୍ରୀକରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି ପଖାଳିଲେ ପାଦ ବେନିମୋକ୍ଷକଇଂ କାରଣ ମୋତେ କହିବା ଅଗସ୍ତି ମହାମୁନି ।୨…

ସାରଳା ମହାଭାରତ – ଯଯାତି ଉପାଖ୍ୟାନ – ସମ୍ଭବ ପର୍ବ – ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ

ଯଯାତି ଉପାଖ୍ୟାନ (ସମ୍ଭବ ପର୍ବ)ପୁରୁରବାର ତହୁଂ ଉତପତ୍ତି ହୋଇଲେ କୁରୁବଂଶେନଘୋଷର ନନ୍ଦନ ଯୁଦ୍ଧ ଯଯାତି ପରକାଶେ ।୧ ।ବଡ ପ୍ରତାପୀ ସେ ଯେ ହୋଇଲା ଯଯାତିନବ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ସେ ହୋଇଲା ନବଜାତି ।୨…

ସାରଳା ମହାଭାରତ – ଶମ୍ଭୁରାଣ ଉପାଖ୍ୟାନ – ସମ୍ଭବ ପର୍ବ – ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ

ଶମ୍ଭୁରାଣ ଉପାଖ୍ୟାନ (ସମ୍ଭବ ପର୍ବ) ବିଭୁଋଷର ନନ୍ଦନ ଶମ୍ଭୁରାଣ ଆଧିପତିଆଦି ଦିଗପାଳ ମାନନ୍ତ ସେ ବରିଲା ସବୁନ୍ତି ।୧ ।ବିଶ୍ୱାନଳ କରି ୟେ କଲାକ ଭିଆଣମହାପ୍ରତାପୀ ଯେ ହୋଇଲା ଶମ୍ଭୁରାଣ ।୨ ।ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନନ୍ଦନୀ…

ସାରଳା ମହାଭାରତ – ଶାନ୍ତନୁ ଉପାଖ୍ୟାନ – ସମ୍ଭବ ପର୍ବ – ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ

ଶାନ୍ତନୁ ଉପାଖ୍ୟାନ (ସମ୍ଭବ ପର୍ବ) ତହୁଂ ସେ କୁରୁ ବଂଶ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତିକୁରୁର ଭାରିଯା ଯେ ଅଟଇ ଭାନୁବତୀ ।୧ ।ୟେହାର ତହୁଂ ଉପୁଜିଲା ପାର୍ଥିବ ନରପତିୟେମନ୍ତେଣ ସୋମବଂଶ ହୋଇଲା ଉତପତ୍ତି ।୨ ।ପାର୍ଥିବର…