କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଆଫେୟାର – ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ବାଇଁ

ଆଫେୟାର* ହୁଲ ସ୍ଥୁଲ ହୋଇଗଲା ସାରା କ୍ଲାସ ଶର୍ମା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କେଇ ପଦ କଥା ମୋ କାନରେ କହି ଦେଲେ। ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଆଖି ମୋତେ ଯେପରି ଗୋଟା…