ନିଶା – ସତ୍ୟବତୀ ସ୍ୱାଇଁ

*ନିଶା* ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ  ବିବ୍ରତର କଣ୍ଢେଇ; ସ୍ୱାର୍ଥପର  ନିଜ ସୀମିତ ପୃଥିବୀ ତେଲ ଲୁଣ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ।। ଅଭିମାନିନୀ ଅତି ଆପଣା ହୃଦୟ ପାଖେ; କହି ପାରେନି କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଡେଣା କଟା…