ଆଜି ରାତିରେ – ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ

ଆଜି ରାତିରେ କ’ଣ ଘଟିବ କିଏ ଜାଣେ !କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟଘଟିବ ଆଜି ରାତିରେ ।ଆଜି ରାତିରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେକିଏ ବୁଜି ଦେଇପାରେ ଆଖିକିଏ ସମର୍ପି…

ଚରିତ୍ରହୀନ – ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ

ମୁଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲିମୋ’ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ଉଟାଇକେହି ପଦେ କହୁ ।ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରିୟତମାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲିଛୁଇଁବିନି ବୋଲି।ଅଥଚ…. ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି,ମୋ’ ଅଜାଣତରେ ଅବେଳରେପାଦ ଖସାଇଦେଲା ଅବାଟରେ।ଆଉ ଶେଷରେ…ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଚରିତ୍ରହୀନ ।…

ହାତ ଧରିନିଅ

ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁପଲ୍ଲାସାହି, କମାଳପୁରଅହିୟାସ, ଯାଜପୁରଦୂରଭାଷ- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ ଦେଖ…ଆଗରେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁରଖାଲ, ଢିପ ଦେଖିକରି ଆସଯେମିତି ଝୁଣ୍ଟି ନପଡ ।ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବାର କଷ୍ଟଲହୁ ଲୁହାଣ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦରଜ,ସେଇଥିପାଇଁ ତ…