କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ – ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି

ବନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏଁ ଜାଣନ୍ତି ଲୋ ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏଠି ଜାଣୁଛି କିଏ ? ଟିକେ ଭଲପାଇବା, ମୁଠାଏ ସ୍ନେହ ଆଉ ନିଜ ଆଡକୁ କିଏ ଯଦି ଟାଣି ନିଏ….ବାସ୍ ବଞ୍ଚିବା ଟା ବୋଧେ…

କବିତା – ଚାଲ ମକରହେବା – ସତ୍ୟଜିତ୍ ମହାନ୍ତି

ଚାଲ୍ ଆଉଥରେଫେରିଯିବା ସେଇ ପିଲାଦିନ କୁ…ତୁ ଧରିଥିବୁ ସୂତା, ମୁଁ ଧରିଥିବି ଗୁଡି..ଆଉ ଦଉଡ଼ି ଯିବାସେଇ ଧାନ ବିଲକୁଚାଲ୍ ଫେରିଯିବା ସେଇ ପିଲାଦିନ କୁ… ତୁ ଆଣିବୁ ଚାଉଳ, ମୁଁ ନେବି ପଥୁରି,ଚକଟି ଖାଇ…