କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଅପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଅପରାଧ – ଶିରିଶ କୁମାର

ଶୀତର କୋହଳା ପାଗ ।ଚଉଦିଗରେ ବହଳ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ।ଅଂଶୁମାନ ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଅବନୀକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ଅବୋରିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଉଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି ପୂରବୀ କୋଳରୁ ।ଛେଳିଆ ପାହାଡ଼ ବକ୍ଷରୁ ।ଦିବାସନ୍ନର ସୂଚନା ଦେଇ…