ଶିଶୁ କବିତା – ଗୁଗୁଲୀକୁ ମାନେ ପଢ଼ା – ଶିଶିର କୁମାର ପଣ୍ଡା

ଅଜାକୁ ମାନଇ ବଙ୍କୁଲୀ ବାଡ଼ିଟିଆଈକୁ ମାନଇ ପାନଦେଉଳକୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଓ ଆଳତୀଧନୀକୁ ମାନଇ ଦାନ ।ନଈକୁ ମାନଇ ଭରା ପାଣି ସୁଅନାଉରୀକୁ ମାନେ ନାଆ ଲଙ୍ଗଳକୁ ମାନେ କାଳିଆ-କସରାଚାଷୀକୁ ମାନଇ ଦାଆ ।ଗଛକୁ…

କବିତା – ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଜି – ଶିଶିର କୁମାର ପଣ୍ଡା

ବୋହୂ ଆମପାଖେ ରହିବନି କୁହେଝାମେଲା ହେଉଛି ଭାରିପୁଅକୁ କହୁଛି ଅଲଗା ନହେଲେଜୀବନ ଦେବି ମୁଁ ହାରୀ ।ଝିଅଟା ମୋହର ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପାଖେଯେତେବେଳେ ଖୋଜ ‘ଶ୍ରେୟା”କୁ ଆମରପାଇବ ବୁଢ଼ୀମା’ କାଖେ ।ବୁଢ଼ାଟାର କାଶ…

ଶିଶୁ କବିତା – ଝୁମୁରୁ ଝାଇଁ – ଶିଶିର କୁମାର ପଣ୍ଡା

ଝୁମୁ ଝୁମୁ ଝୁମୁ ଝୁମୁରୁ ଝାଇଁଝୁମୁରୀ କହୁଛି କାହିଁକି ମାଇଁପିଉଛ ଅଫୁଟା ପାଣିକେତେ ଯେ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେନାହଁ କି ଏକଥା ଜାଣି ? ଝୁମୁ ଝୁମୁ ଝୁମୁ ଝୁମୁରୁ ଝାଇଁଝୁମୁରୀ କହୁଛି ମଶାରୀ…