ଜୀବନ ଟା ପଙ୍କିଳ ସର – ଶୁଭାଶିଷ ସେଠୀ

ପଙ୍କିଳ ଏଇ ଜିବନ ସର ରେପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଟେ ଲୋଡ଼ାଉଠିିବା କୁ ଚାହିଁ ଖସି ମୁ ଚାଲିଛିପାଦରେ ମୋ ନାଡ଼ ଭିଡା। 1 ଉବୁଟବୁ ହୁଏ ମଝି ଗଣ୍ଡରେ ମୁଁରାହା ଦିଶୁ ନାହିଁ କାହିଁଅଣନିଶ୍ୱାସୀ…

ଆ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଆ – ଶୁଭାଶିଷ ସେଠୀ

ତୋ ଟିକି ହସେ ମୋ ଅଗଣା ରେଟିକି ଟିକି ମୁକ୍ତା ଝରେ,ଅମାନିଆ ଆଉ। ଟିକେ ଶିହରଣମନ କୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ। 1 ଇଛା ହୁଏ ଟିକେ ବାହୁ ମେଲି ମୁଁ ଯେନେଇ ଯିବି ତୋତେ…