ପାଦପଦ୍ମ – ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁକୁଶୁମାଟି, ଜଟଣୀ, ଖୋରଧାଦୂରଭାଷ: ୯୪୮୯୭୧୪୫୩୪ ଏଇ ପାଦ ଯିଏ ବୋହିଥିଲା ମତେଦଶମାସ ଦଶଦିନସହିଥିଲା ମୋର ସବୁ ଭାରଭୃଣରୁ ହେବାଯାଏ ଭୂମିଷ୍ଠବିନା କିଛି ଆଶା ବିନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟରେକରିଚାଲିଥିଲା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୋଇ ସେ ଏକନିଷ୍ଠ…

ପାଦପଦ୍ମ

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁକୁଶୁମାଟି, ଜଟଣୀ, ଖୋରଧାଦୂରଭାଷ: ୯୪୮୯୭୧୪୫୩୪ ଏଇ ପାଦ ଯିଏ ବୋହିଥିଲା ମତେଦଶମାସ ଦଶଦିନସହିଥିଲା ମୋର ସବୁ ଭାରଭୃଣରୁ ହେବାଯାଏ ଭୂମିଷ୍ଠବିନା କିଛି ଆଶା ବିନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟରେକରିଚାଲିଥିଲା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୋଇ ସେ ଏକନିଷ୍ଠ…