ଅଭିମାନି ଫଗୁଣ – ସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ

ଏଇ ଫଗୁଣ ରେ ଖୋଜିଥିଲି ତତେ ତୋରି ହାତ ରୁ ଫଗୁ ବୋଳି ହେବାକୁଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ତୋ ବିନୁଲୋଡ଼ା କେବଳ ତୋ ରି ପ୍ରେମ ରେ ବଞ୍ଚିଯିବାକୁଏଇ ଫଗୁଣ ମୋତେ କାହିଁ…

ଅଭିମାନୀ ଫଗୁଣ – ସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ

ଏଇ ଫଗୁଣ ରେ ଖୋଜିଥିଲି ତତେ ତୋରି ହାତ ରୁ ଫଗୁ ବୋଳି ହେବାକୁଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ତୋ ବିନୁଲୋଡ଼ା କେବଳ ତୋ ରି ପ୍ରେମ ରେ ବଞ୍ଚିଯିବାକୁଏଇ ଫଗୁଣ ମୋତେ କାହିଁ…

ଓମେନ୍ସ ଡେ – ସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ

ଓମେନ୍ସ ଡେ ରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସବୁପାଉଥିବା ଉପହାର କୁ ପରଖିନିରେଖି ଦେଖୁଥିଲିକେତେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ବୋଲି,ଦିନ ଯାଇ ରାତି ପରେଅପେକ୍ଷା ରେ ଥିଲି ତୋରତୁ ଯେ ଦେଲୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାଅଧିକ ସମୟ…

ଅଚେତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ – ସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ

ଜୀବନ ର ଚକା ଗଡି ଗଡ଼ି ଯିବାବେଳେ,ଅନେକ ମୁହଁ ଆସି ହସେଇ ଦିଏ..ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଆସିକିବାରବାର ଚମକେଇଦିଏ..ମୋର ଶିରପ୍ରଶିରା ସହହୃଦୟ ର ତଂତ୍ରୀ ସବୁ କୁ..ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲା ଯେଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୋକା…