ନାରୀ ଓ ନୀର – ସ୍ନିଗ୍ଧା ନାୟକ

ମୁଁ ରୂପେଶୀ… ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ବହୁରୂପୀ ସୁମୁଖୀ ସୁକେଶୀ……।। ମୁଁ ଅସରନ୍ତି ଧାରା ଶ୍ରାବଣମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ମୁଁ ହିଁ ମରଣମୁଁ ସାଗର …..ମୁଁ ବେଳାମୁଁ ତୁମ ସ୍ମୃତି ର ଶାମୁକାମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ…