କବିତା – ପଥ ପଥିକର – ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର

ଅମାନିଆ ରାସ୍ତାର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ମୁଁଖୋଜୁଥାଏ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣକୁଦୀପ୍ତିଭରା ସ୍ୱପ୍ନର ଅଲୋଡ଼ା ସାରଥି ମୁଁଇଚ୍ଛାହୁଏ ଜୀବନ ଝରଣାରେ ଝରିବାକୁସତେ ଯେମିତି ସେ ଡାକୁଛି ମୋତେସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଥର ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ… ରଚନା :…