କବିତା – ମନେପଡ ତୁମେ – ସ୍ପନ୍ଦନ କୁମାର ପରିଡ଼ା

ମନେ ପଡ ତୁମେ,ସତରେ କାହିଁ ତୁମ ଛବି ସପନେ ଆସେ,ସପନ ନଦେଖିଲେ ବି ଆଖି ଆଗରେ ଆସେ,କିନ୍ତୁ,ତୁମକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ସତରେ ଦେଖିନି,ହେଲେ ତୁମକୁ କଳନା ରେ କାହିଁ ଦେଖୁଛି,ହେଲେ,କୁହୁକିନି ନା ତମେ…