ମାଆ ପରି କିଏ ନାହିଁ – ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ

ପିଲା ବେଳେ ଯେବେ କାନ୍ଦୁଥିଲି କଇଁ କଇଁମା ଆସୁଥିଲା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ॥ ମା ପଣତ କାନି ଦେଉଥିଲା ଧୂଳି ଝାଡିପିଲା ଦିନ ସମୟ ଚକ ଯାଇଛି ଗଡ଼ି ॥ ମନେ…

ଧନ କିଣି ପାରେନା ମନ – ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ

ଧନ କିଣି ପାରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକକିଣି ପାରେନା ଜ୍ଞାନଧନ କିଣି ପାରେ ଅନ୍ୟର ଶରୀରକିଣି ପାରେନା ମନ । ଧନ କିଣି ପାରେ ମନ୍ଦିର ମୂରତିକିଣି ପାରେନା ଭକ୍ତିଧନ କିଣି ପାରେ ସରଗ ସୁଷମାକିଣି…