ନିଦାଘ – ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର

ନିଦାଘ ସମୟ ବଡ଼ ନିଦାରୁଣ ଖରା ହୁଏ ଟାଇଁ ଟାଇଁ , ବର୍ହିଗମନକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଭୟ ଝାଞ୍ଜି ବହେ ସାଇଁ ସାଇଁ ।୧। ଯେତେ ଛତା ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କର ମୁଣ୍ଡ କରେ ଝାଇଁ…

ମଝିଆ କ’ଣ ନୁହେଁ କାହାର? – ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର

ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଭରା ପ୍ରକୃତି ବିମଣ୍ଡିତା, ସହରର ଅନତିଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର । ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଦେବଦତ୍ତ । ଘରର ମଝିଆ ପୁଅ ସେ।…