ଶିଶୁ – ସୁଦ୍ରୁମା ପଣ୍ଡା

ସ୍ରଷ୍ଟା ଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପହାର , ବିଷୟା ସଂସାରେ ଏକ ଅମୃତ ର ଧାର,ସାଂସାରିକ ବେଦନାର ଚାରୁ ଉପହାର,“ଶିଶୁ” ତୁହି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟୁ ଏ ବିଶ୍ବର ।। ମୁଖ…

ସସାସଂ – ସୁଦ୍ରୁମା ପଣ୍ଡା

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏ ଶୁଣଲୋ ସଙ୍ଗାତ ମନକୁ କରିଣ ସ୍ଥିର ।ଏ ଭବ ସଂସାରେ ଜାଣିଛୁ କି ତୁହିକିଏ ସାର କେ ଅସାର ।। ୧ ସାର ବୋଲି ଯାକୁ କରୁ ଗଳା ହାରସିଏ…