କଳା-ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ – ସୁଜାତା ବେହେରା

ଆଖିରେ କଳା କଜ୍ଜଳ ର ଗାରଆଜି କାହିଁକି ଲାଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରନିରବ ଅପେକ୍ଷା,ଅନେଇ ରହିଚି ତୋ ଅାସିବା ବାଟକୁ।କଳା ଘନକେଶ ର ଆଢୁଆଳ ରେଲୁଚି ରହିଛିକେତେ ଯେ ମିଠା ମିଠା ଛୁଆଁ ,ତୋର ଚଗଲା…