ରଖିଲି ଆଖି ଯୋଖି ସଖୀ ରୂପସଙ୍ଗକୁ….କେହି ବା ନୋହିବେ ସମ ତୋର ରୂପକୁ,ରଖିଲି ଆଖି ଯୋଖି ସଖୀ ରୂପସଙ୍ଗକୁ…..। ଚାଲି ଆସିବା ଠାଣି  ସିଂହ ବନେ ଭ୍ରମ‌ଣୀଗଳେ …

ରୂପବତୀ ପ୍ରିୟା – ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଅନେକ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ମସିହାର ସତ ଘଟଣାଟିଏ।ପାହାଡ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ନାଁ ତା’ର ଅହିଅରା ନୂଆଗାଁ। ସେହି ଗାଁରେ ବାସ …

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ସ୍ବର୍ଗତ ମହେଶ୍ଵର ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଖିଆ – ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ମୋ ହସ।। ଦୁଃଖେ କାଟ‌ଇ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦ‌ଇ ଦୁଃଖ ମୋ …

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ – ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଅଭିମାନୀ ମୟୂରୀ ମୁଁ ଅଭିମାନୀ ମୟୂରୀ ଅଭିମାନେ ଆଙ୍କୁଥାଏ ଅସୁମାରୀ ସାଏରୀ।। ଆଶଙ୍କାରେ ଅଙ୍କକଷେ ଆଗପଛ ବିଚାରି ଆଗତୁରା ହୋଇକେବେ ଆସେ ନାହିଁ ବାହାରି।। ଇହଲୋକେ ଜନମିଛି …

ଅଭିମାନୀ ମୟୂରୀ ମୁଁ – ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଅମାନିଆ କପୋତ ମୁଁ ଅମାନିଆ କପୋତ ମନ‌ଇଛା ବୁଲିବାକୁ କରିଛି ମୁଁ ଶପଥ।।୧।। ନାଚିଗାଇ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଚି ଏ ଜଗତ ସେଥିପାଇଁ ମା’ ମୋର କରେ ମୋତେ …

ଅମାନିଆ କପୋତ ମୁଁ – ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »