ପ୍ରତିଶୃତି

ସୁରେଶ କୁମାର ଗୌଡାଦିଗପହଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ବିନିର୍ବାର ହେଲ ଜୀବନୁ ମୋହରବାଧା ଲାଗେ ନିରନ୍ତରବ୍ୟୋମ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଯେଉଁପରି ତମବଳକ୍ଷର କଳାକାର ॥ ବିରହ ବହ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧିଭୂତ ବର୍ଷ୍ନବିଶାଖା ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇବାରିଦ ବିହୁନେ ଯେଉଁପରି କେକୀବସେ ମ୍ରିୟମାଣ…