ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ତୁ ଏକି କଲୁ – ସୁଶିଲ୍ କୁମାର ପାଣି

ପ୍ରିୟାରେ ପିୟା ତୁ ଏକି କଲୁ (୨) ସୁଖ ସାଥେ ସଦା ଥିଲୁ ମୋ ସାଥିରେ ।ଦୁଖ ବେଳରେ କି ନିରଦୟ ହେଲୁ ।।ପ୍ରିୟାରେ ପ୍ରିୟା ତୁ ଏକି କଲୁ (୨)ସୁଖର ସପନ ଦେଖୁଥିଲି…