ତପନ ପ୍ରଧାନବିଳାଶୁଣି, କଟକ ମଣିଷ ସାଜିଛି ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଈଶ୍ୱରକେବେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ସାଜେ, କେବେ ପୁଣି ତାଣ୍ଡବ ଶିବର ।ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପାଦ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳରେ ଯାନସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ …

ଦ୍ଵିତୀୟ ଈଶ୍ୱର – ତପନ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ତପନ ପ୍ରଧାନବିଳାଶୁଣି, କଟକ ମଣିଷ ସାଜିଛି ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଈଶ୍ୱରକେବେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ସାଜେ, କେବେ ପୁଣି ତାଣ୍ଡବ ଶିବର ।ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପାଦ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳରେ ଯାନସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ …

ଦ୍ଵିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ତପନ ପ୍ରଧାନବିଳାଶୁଣି, କଟକ ଅଭିମାନୀ, ଭିଜିଭିଜି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦିନେଗଢିଥିଲି …….ଅଜସ୍ର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲସମୟ ଘୁର୍ଣ୍ଣିରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାବର୍ଷା ଶେଷ କଳାହାଣ୍ଡି ମେଘ ପରିଆଖିଲୁହ ଶୁଖିଗଲା …

ବିଶ୍ଵାସ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »