ଅସ୍ତମିତ ହେଲେ ରବିସାଥେ ଧରି ରଙ୍ଗଛବି ,ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଦିଗେଲୁଚିଗଲେଣି ସରାଗେ ।ପକ୍ଷୀଗଣ ଧାଡିଧାଡିନୀଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ଉଡି ।ଗାଈଆଳ ଗାଈ ଧରିବଇଁଶୀ ହାତରେ ଧରି ।ବେସୁରା ରାଗରେ …

ସନ୍ଧ୍ୟା – ଉଷରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ହେ ଦୟାସାଗର କରୁଣା ଭଣ୍ଡାରଠୁଳ କରିଅଛ ସାଇଁ ,ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଦିଅ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ।।କାୟା ମୋ ଅଚଳ ସରିଲାଣି ବଳହୃଦେ ଭରିଲା ଆକୁଳ …

ହେ ପ୍ରଭୁ – ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯାଏଁ ବନ ସହ ମାନବ ତଥା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ ଅଙ୍ଗାଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ । ଆଦିମ ମାନବର ସଭ୍ୟତାର …

ପ୍ରବନ୍ଧ – ବନ ମହକ – ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷବିତିଗଲା ମଧୁ ବେଳ,ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସବୁ ଭାସିଗଲାସ୍ମୃତି ରହିଲା କେବଳ !! ସର୍ବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେଦୁଃଖ ସୁଖ …

ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନେବା ଶପଥ – ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଶା ମରୀଚିକା ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁନିରାଶାଟି ହେଲା ସାର,ଅସତ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ସାଜିଲିସତ୍ୟକୁ ଏଡାଇ ପଛର ॥ଅଧର୍ମ ବଳରେ ଧନ ଅରଜିଲିଧର୍ମକୁ ନକରି …

ପ୍ରଭୁ – ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »