ଭସା ମେଘ – ରୀତା ଅପରାଜିତl ମହାନ୍ତି

ମୁଁ ଏମିତିକା ଭସା ମେଘ
ନୀଳ ଆକାଶରେ
ଭାଷିବୁଲୁଥାଏ
ଝରଣା କି ଧରା ରେ
ଝରିବାର ନାହିଁ ମୋ ଆଶ।
ମୁଁ ଚାହେଁ ବର୍ଷିବାକୁ
ସରମି ଲତାଟିଏ
ତୁମେ ହସିପାର ଏ କେମିତିକା
ଭସା ମେଘ


ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଶୈଳଶ୍ରୀବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ଵର,
ମୋ- ୯୩୩୮୫୮୪୮୫୭

2 thoughts on “ଭସା ମେଘ – ରୀତା ଅପରାଜିତl ମହାନ୍ତି

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ: