ଆଖିରେ ତୁମର ସମ୍ମୋହନର ନିଶା କବିତା ରେ ତୁମ ସଦା ପ୍ରେମର ଭାଷା ମନରେ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଆଶା ରଖେନି ତୁମଠୁ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓଠରେ ତୁମର …

ନୀରବତାର ଭାଷା – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଭୁଲିଯିବା କିଛି ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ଯାତନା ନୂତନ ଭାବରେ ସାଉଁଟିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ନେଇ କିଛି ସଦ୍ଭାବନା, ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନେବା ଈଶ୍ୱର ନାମେ …

ଚିରନ୍ତନି – ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଲଳିତା ମହାନାୟିକା ସେ ଶବରରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସୂତା ସେତୁବନ୍ଧ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ର ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ମହାମିଳନର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅବନ୍ତି ନରେଶ କରିଲେ ପ୍ରେରଣ ପାରିଷଦ …

ଜଗତ ନାଥ – ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ସନ୍ତାପରେ ସନ୍ତାପିତ ସଦା ଦୀନ ଚାଷୀଭାଇ ର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୂର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ହୁଏ ହୀନିମାନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ସହି ଲୁହ ପିଇ କ୍ଷେତେ ଶସ୍ୟ …

ଚାଷୀ ଭାଇର ଦୁଃଖ – ଡଃ ଶରତ କୁମାର ଚଉଁରୀ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »