ମୌସୁମୀ ତୁମେ ମୋର – କେ. ନିର୍ମଳ

K. Nirmal

K. Nirmal

ସଂସ୍କାରରେ ସିନା ଏହି ସଂସାରକୁ ଜିତିବାର ଥାଏ ଆଶା, ଜୟୀ ହେବ ନାହିଁ ଅହଂକାର ଥିଲେ ଘାରିବ ଘନ ନିରାଶା ।।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *