ପାଠ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମନ ଲଗାଇ ପଢିଲେ ପାଠ
ହୋଇବା ଆମେ ଜୀବନେ ଚାଟ
ଜାଣିବା କେତେ କଥା …..
ଦେଶେ ବିଦେଶେ ରଖିବା ମାନ
ସର୍ବେ ପ୍ରଶଂସିବେ ଆମରି ଗୁଣ
ଏକଥା ମନେ ରଖିଥା ॥୧॥

ପାଠ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ବାଟ
ପାଠ ବିନା ଏ ଜୀବନ ବ୍ଯର୍ଥ
ପାଠ କୁ ହେଜୁ ଥା…..
ପାଠ ବଳରେ ଏ ମହୀମଣ୍ଡଳେ
ଜଗତ ଜିତୁ ଥା ॥୨॥


ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ,
ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ,
ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ,
ମୋ-୭୯୭୮୫୮୨୪୨୮

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ: