Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ମନକୁ ଗୋଳିଆ କରନା – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଦିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ଅହଙ୍କାର ଭଳି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଜୀବନଟା ହନ୍ତସନ୍ତ l ଯାହାର ଭାବନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ ତାର ଭାଗ୍ୟ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି – ଭାରତୀ ସାହୁ

କେବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଭାବୁଛି ପାଇବି ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲି ନାରୀର ଧରମ ନାରୀର କରମ ସବୁଠି ଖାଲି ଦେଖିଲି l ଯେତେକ ନିୟମ ସୃଷ୍ଟିରେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଦେଇଗଲି ମହାଶିକ୍ଷା – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ବାଟେ ଫେରିଗଲl ସେଇ ବାଟେ କହିଗଲା କିଛି କଥା ଅସଲ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁନାହିଁ କହେ ଖାଲି ନିଜ ବ୍ୟଥା l ଏମଣିଷ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ମିଛ ସମ୍ପର୍କ – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଶୂନଶାନ ରାତି l ସାରା ସହରଟା ନିଦ୍ରା ଦେବି କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଦ ନାହିଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ରମାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଙ୍କ ମଝିଆ ବୋହୁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ମାଆର ପଣତ ଯାଇଛି ହଜି – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମାଆର ପଣତ ମୋ ପାଇଁ ଯାଇଛି ହଜି ପଣତ ବଢ଼ାଇ ପୋଛୁ ନାହିଁ କେହି ଆଖି ପତା ଗଲେ ଭିଜି l ରାତି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷାକର – ଭାରତୀ ସାହୁ

ବଦଳି ଯାଇଛି ସାରା ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ଆଜି ମଣିଷ ମନର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସତେକି ଯାଇଛି ହଜି ଆପଣେଇ ନେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭୁଲି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ