Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ଥିଲା ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ଥିଲା ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଆଁ ଗାଆଁ ବୁଲି ଖବର କାଗଜ ନିତି ସିଏ ବିକୁଥିଲା l ସେହି ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ଦିନେ ବନିଗଲେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ସାଜିବି ମୁଁ ବତୀଘର – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ମୋ ଗାଆଁ ଆଉ ଗାଆଁଟିଏ ନୁହେଁ ସତେ ଯେମିତି ସହର, ଗାଆଁ ମଧୁରତା ମହୁ ନୁହେଁ ଆଉ ପାଲଟିଲାଣି ଜହର ll ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବୁଢା, ପଣ୍ଡିତ, ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ମାଆଙ୍କ ଠିକଣା – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଆଁରେ ସେଦିନ ଚହଳ ପଡିଗଲା ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ l କିଏ କହିଲା ଗାଆଁର ଦୀପଟିଏ ଲିଭିଗଲା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଗାଆଁଟା ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଶିଶୁ କବିତା – କଥାଠାରୁ କାମ ବଡ଼ – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

କଥାଠାରୁ କାମ ବଡ଼ ଜାଣିଥାଅ ଜଗତେ, ନଭୁଲିବ ମନୁ ପିଲେ ଥିବାଯାଏ ମରତେ ll ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହର ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଅମର, ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱକୁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ସାନ୍ତାଳ ଜାତି ଅଗ୍ରଦୂତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ତମସା ତୀରେ, ଜାତିର ବୁକେ ଆଲୋକଧାରେ, ଫୁଟାଇ ଯେହୁ ବିନାଶେ ତମ ଦେଖାଇ ତାରେ ପଥ, ସାନ୍ତାଳ ଜାତି ଅଗ୍ରଦୂତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ll ଘରେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଚେଁ କି ଚକୁଳି ପିଠଉ ବରା – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ଚେଁ କି ଚକୁଳି ପିଠଉ ବରା ମହ ମହ ବାସେ ଖିରି କାକରା ଅସଲ କଥାଟି ତେଣେ, କୁନା ଯାଉନାହିଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନ ତା ରହିଛି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ